Kontamine IBC ve Varil Temizleme Faaliyeti

Kontamine IBC ve Varil Temizleme Faaliyeti

 

Sanayi tesislerinin üretim süreçleri sonucu oluşan kontamine olmuş ambalajlar (IBC, varil, bidon vb.) tesisimizde R12 yöntemiyle geri kazanımı sağlanarak tekrar sanayiye kazandırılmaktadır.