Projeler

Atık Solvent

Atık solventlerin geri kazanımında temel prensip solventin içindeki yabancı maddelerden arındırılması ve kendi içinde hammaddesine göre ayrıştırma işlemine tabi tutulmasıdır.

Tesisimize kabul edilen atık solventleri (kirli tiner) R2 yöntemi(solvent çözücü ıslahı/yeniden üretimi)ile geri kazanımı sağlanmaktadır.