Projeler

Atık Boya- Boya Çamuru

Atık boyadaki temel prensip kullanım dışı boyaların geri kazanım işlemine tabi tutularak yeniden ürün elde edilmesidir.

Farklı sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sonucu oluşan atık boya ve boya çamurları, kullanım dışı ve tarihi geçmiş boyalar R5 yöntemi ile geri kazanımı sağlanarak ürün elde edilmektedir.